Vår debattartikel för de ensamkommande barnen

Så här skrev jag och Centerkollegan Åsa i en debattartikel i Skånska Dagbladet 23 aug.

”Vi tycker att det är dags för Centerpartiet i Skurup att lyfta ögonen lite högre och det säger vi med anledning av att C är emot att ta emot ensamkommande flyktingbarn för gruppboende i vandrarhemmet.

De flyktingbarn/ungdomar som kommer hit har behov att gå i skola. Närheten till deras bostad (vandrarhemmet) ser vi som positivt då det ska finnas handledning och personal som snabbt kan finnas till hands om det behövs.

Att ”gömma” undan någonstans där det inte kan bli bråk, vilket vi har förstått är ett argument, är fel väg att gå. Det ger signaler att detta är något som per automatik ger problem, därför ”gömmer” man undan dessa utanför tätorten.

Har övriga små kommuner i vår närhet haft problem eller har det kanske visat sig att flyktingbarnen har en vilja att lyckas och ambitionen att det ska fungera? Finns det något som verifierar det första? Vi har fått information om det senare och ser det som positivt.

Att säga nej till att ta emot ensamkommande flyktingbarn ger oss en stämpel, vi befarar att den stämpeln blir ganska mycket i ordalagen främlingsfientlig kommun, en stämpel som kommer bli oerhört svår att tvätta bort. Centerpartiet står inte för någon form av främlingsfientlighet och därför måste vi vara med och säga ja till gruppboende i vandrarhemmet för ensamkommande flyktingbarn.

Att använda vandrarhemmet som mottagning för 6-8 barn kan ses som ett första steg för barnen/ungdomarna när de anländer till kommunen och ett andra steg kan vara att slussa in till familjehem varteftersom det är möjligt.

För ett flyktingbarn kan gruppboende i vandrarhemmet vara deras väg till en framtid, låt oss visa och lära vad demokrati och humanitär behandling är genom att vara generösa i flyktingpolitiken. Det handlar i grund och botten om den människosyn vi vill förmedla och en solidaritet till människor som har det svårt.

Det vore synd om vi blev den sista kommunen i Skåne att ta emot ensamkommande flyktingbarn, vi är nu endast 2 kvar i Skåne.

Vi är själva Centerpartister och för oss är det en självklarhet att vi nu säger ja till att ta emot ensamkommande flyktingbarn vare sig det handlar om gruppboende eller familjehem. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Den åsikt som framförts av Centerpartiet i Skurup behöver inte vara ristad i sten, man kan faktiskt ändra på sig vilket vi tycker det är lämligt att göra nu.”

Jeanette Bohman ( c)
Centerpartist

Åsa Holmqvist ( c)
Centerpartist