Jag vill till riksdagen!

Som ett led i mina många år som företagare, samhällsengagerad entreprenör och opinionsbildare så tar jag ett steg vidare. Jag har både blivit nominerad till region- samt riksdagslistan för Centerpartiet men det är även något jag bett om själv. Det är för få företagare som är engagerade i politiken, av naturliga skäl, det finns inte tid till detta då företaget tar all tid.

Min erfarenhet från verkligheten på landet, i stan, som statsanställd, som privatanställd, som mamma, som företagare, som arbetsgivare, som företagsrådgivare, som ordförande i föreningar, som grundare av nätverk, som ambassadör för kvinnors företagande, som föreläsare för företagare, som föreläsare i skolor, som opinionsbildare och bloggare är jag övertygad om att den behövs i politiken, inte minst i Centerpartiets politik. Verklighet är den bästa erfarenheten!

En lång väg att gå, men vågar man inte satsa så kommer man ingenstans så jag ger detta en riktigt ärlig chans. För att nå dit så krävs det insatser från medlemmarna i Centerpartiet att hjälpa till och dra mig ända fram. Så gott folk, om du inte redan är det så måste du genast bli medlem och ge mig en röst! Medlemsomröstningen som är vägvisande för nomineringskommittéen kommer igång 15-30 sep i Skåne.

Bli medlem och engagera dig i din egen och andras framtid! http://www.centerpartiet.se/Engagera-dig/

Vad vill jag jobba för, vilka är mina stora frågor?
Klicka in på sidan Mina politiska hjärtefrågor så får du många svar på vad jag står för.