Dagens kyrkoval ett viktigt val!

Dagens kyrkoval i Sverige är något som vanligtvis brukar gå mig förbi då jag inte är kyrklig alls. Kyrkan är en plats jag besöker vid dop, konfirmationer, bröllop och begravningar och vid närmare eftertanke så är det en mycket viktig samlingsplats för alla, ung som gammal, mörk som ljus, troende eller icke, homo eller inte. En plats för alla att mötas på vid tillfällen som betyder mycket i livet.  De stunder jag besökt kyrkan är också många gånger stunder jag minns väl och som har betytt mycket när man plockar fram sina minnen.

Vi har religionsfrihet i Sverige något som jag värnar högt då var och en måste få möjlighet att ha den tro man önskar. Det innebär också att vi behöver ha olika mötesplatser för olika religionerna men vi ska även kunna erbjuda gränsöverskridande mötesplatser då vårt samhälle med mångkultur erbjuder en stor samling av olika religioner och trossamfund.

I dagens kyrkoval är vi många som röstar för första gången, både för att vi har åldern inne men också för att vi värnar mångkultur och religionsfrihet och vi vill inte att kyrkan ska styras av krafter som motverkar detta. Många vill också att kyrkan ska vara opolitisk och det kan jag i mångt och mycket hålla med om att det vore kanske det bästa, MEN våra värderingar i samhället avspeglar sig i våra handlingar och våra politiska åsikter så även om du lägger din röst på en opolitisk lista så finns det namn på dessa listor som har yttryckt klara rasistiska åsikter och är en del av det som Sverigedemokraterna står för. Så är det i min kommun i alla fall.

Jag kommer att gå och rösta i dagens kyrkoval när jag landar hemma från en härlig semester. Jag kommer inte att lägga min röst på listor där jag finner människor vars värderingar grundar sig i Sverigedemokraternas eller annan främlingsfientlighet och jag hoppas innerligt att inte du heller kommer att göra det utan att du tänker dig för vilken mötesplats du vill ha i kyrkan.

En mötesplats för ALLA!