Lägre staket släpper in fler

Om jag har en trädgård. Runt trädgården finns ett hinder, ett staket, jag ska släppa in folk i min trädgård men det finns ingen grind. Om jag har ett val att betala mindre och få ett lägre staket då kan folk kliva in över staketet. Om jag däremot tvingas betala ett högre pris och då får ett högre staket – då kan ingen komma in.

Hur kan man tro att man få fler människor i arbete genom att HÖJA kostnaden för att anställa och tillverka en konstgjord ungdomsgaranti? 90-dagars garanti. Låter fint, men är bara ytterligare en väg in i bidragssnurran och det främst p g a de andra åtgärderna att höja arbetsgivaravgiften för unga och höja restaurangmomsen. Jag syftar såklart på S-politik som surrar i etern.

Den gångna sommaren har 9 av 13 anställda varit ungdomar hos oss. De flesta ungdomarna utan tidigare erfarenhet – men det har de nu. Naturligtvis så styr kostnader hur man agerar i ett företag annars är man nog ingen bra företagare och lika naturligt är det att man vid anställning väljer den som kostar minst om erfarenhet och kompetens är likvärdig. I vårt fall behöver inte alla anställda ha erfarenhet och kompetens vid anställning, vi kan lära ut under anställningstiden. Ett perfekt första jobb för ungdomar! De får erfarenhet, kompetens och en referens som de kan bygga vidare på i framtiden. De får en möjlighet att kliva över tröskeln eftersom vi kan välja den lägre.

Ungdomar kan få riktiga jobb tidigare om förutsättningar förbättras för företagen. Det funkar inte att knäcka företagen med skatter och avgifter. Jag blir orolig när människor tror att höjda kostnader löser arbetslösheten. Ingen ungdom kommer att få ett riktigt jobb ens efter 90-dagar med den politik som S hotar med, men de har kanske en bidragslösning. Eller nåt annat som ska skattefinansieras.

Tacka vet jag riktiga jobb med en riktig lön som man själv tjänat ihop och man får vara med och finansiera vår gemensamma välfärd via skattsedeln. Och det är i företagen som jobben skapas. Lägre arbetsgivaravgifter, lärlingsprogram och bort med sjuklöneansvaret är ett par metoder som får företagen att öppna sina dörrar. Centerpartiet är därför det hållbara valet, även när det gäller småföretagen!

Så tänk på det där med staket.