Företagarens trygghet måste upp på agendan

Jag har med stort intresse gjort allt jag kunnat för att följa Centerstämman i Karlstad via twitter, FB och SVT Forum och det har varit en fröjd att se och höra så otroligt många bra förslag och anföranden. Känner mig bara än mer centerpartistisk än förr och jag är övertygad om att detta är startbanan för en riktigt bra valrörelse.

Jag hörde många mycket bra beslut tas under stämman både vad gäller jobbpolitiken och miljöpolitiken, invandring och migration samt landsbygd. Mina absoluta hjärteområden 🙂

Jag saknade dock ett stort område och det är företagarens trygghet. En bortglömd del av företagspolitiken. Vi måste stärka denna del då ett litet företag, och de är många, är så oerhört sårbart när företagsledaren blir sjuk under en längre tid. Det finns stora hål i det trygghetssystem som är anpassat efter de som är anställningsbara och de stora företagen, industrin. En företagare i ett litet företag, det må vara enskild firma eller AB eller HB, betalar stora summor till vårt sociala trygghetssystem, men kan sällan ta del av detsamma.

Vi behöver se över en form av nyckelpersonförsäkringssystem för företagaren. Ett system som kan vara nyckeln till att företaget fortlever och de anställda får behålla sitt jobb, även om företagsledaren är sjuk under lång tid. I ett litet företag så har ofta ägaren många olika roller, man är personalchef, inköpschef, driftschef, fastighetschef, administrativ chef – m a o så har man inte den täckning bland personal så att dessa bitar kan täckas upp vid en bortovaro under längre tid. Som man har i ett större företag eller en offentlig förvaltning. När en anställd varit sjuk så finns dess jobb kvar, det är inte säkert att en företagares jobb finns kvar, inte  företagets anställdas heller.

En nyckelperson behöver en försäkring som fångar upp under den mest kritiska perioden. Företagaren betalar för detta och ska inte behöva köpa privata försäkringar bara för att systemet inte passar småföretagen. Det skulle ha betydelse för de anställda och för företagets fortlevnad, en samhällsvinst!

Företagarens trygghet måste upp på agendan!