När medborgarnas vilja att välja dör, då har demokratin dött

Jag deltog som åhörare i en debatt om välfärdsföretag häromdagen. I panelen fann vi 3 entusiastiska, kreativa företagare som med sina företag skapar jobb och tillväxt. Jag blir glad när jag hör människor som skapar detta för att de har idéer att förbättra, förändra och  tillgodose ett behov på marknaden. Det är det som företagande oftast handlar om.

Inte alls förvånad än mindre imponerad av de politiska anförandena av framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Myterna om den underfinansierade välfärden, välfärdsföretagens medhjälp till segregation i samhället, oligopol och företagarens arbete med att stoppa skattepengar i egen ficka ingår är bara några av de mycket företagarfientliga kommentarer som förs fram. De bekräftar återigen de förutfattade meningarna om företagaren som lever rikt på systemet. Det är sorgligt, tragiskt och obegripligt så mycket okunskap det finns.

Vinst i välfärd är för mig en ickefråga. Det borde vara en fråga om kvalitetssäkring, ett verktyg att säkra att våra skattepengar hanteras varsamt – såväl i privata verksamheter som i de offentliga. Det är en fråga om valfrihet både för kunder och anställda. Jag saknade sannerligen politikernas förståelse och även ett bekräftande att deras företag inbringar stora summor skattepengar till välfärden.

Men ju längre debatten pågår så slår det mig att inget av detta är den egentliga frågan. Det är en principiell fråga. En ideologisk fråga. Enligt vänsterpartiet så kommer inte människan att ha behov av fria val i framtiden, vi har för mycket att välja på. Människan kommer inte att vilja välja vård, skola och omsorg i framtiden. Därför vill vänsterpartiet skrota det fria valet.

Det finns redan länder i världen som utövar just det, att frånta folkets egen vilja att välja, staten väljer åt dem. Nordkorea, bara för att ta ett exempel, fler skräckexempel behövs egentligen inte. Det finns länder som har provat. De föll, en efter en, eftersom människan i de länderna reste sig och tog tillbaka sin egen vilja att välja.

Att leva i en demokrati är en självklarhet för oss, vi är vana att våra barn tillsammans med föräldrar får välja både skola och utbildning, vi är vana att ha den möjligheten att välja vilken barnmorska vi vill gå till och för många är det en självklarhet att få välja hemtjänst. För oss är det också en självklarhet att ha demokratiska val då vi väljer de som ska representera vårt land i riksdag och i Europaparlamentet. Det är en självklarhet för oss. Människan, medborgaren, vill välja.

Den dag då medborgarnas vilja att välja dör, då har vi även dödat demokratin.