Hur kan vi få ett bättre företagsklimat i vår kommun?

Hur kan Centerpartiet i Skurup bidra till att förbättra det lokala företagsklimatet i kommunen?

Företagsklimat är ett samspel mellan de olika aktörerna såsom företag, kommunens politiker och tjänstemän, men även skola och arbetsförmedling. Det är ett mått på hur företagen trivs och mår. Då kommunen ramlar i ranking som en koloss så finns det uppenbarligen ett antal mindre nöjda företagare i kommunen, och det måste man ta till sig.

I de mätningar som görs så finns en mängd synpunkter som är bra att använda för att göra om och göra rätt.

En del synpunkter för mig som företagare är ganska självklara, men jag är medveten om att det inte är så för alla, speciellt om man som politiker inte själv varit företagare. För att börja med några åtgärder så skulle vi vilja:

– Ändra den politiska organisationen med ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen

– Öka och förbättra dialog mellan näringsliv, tjänstemän och politiker

– Jobba med attityder

– Öka entreprenörskap i skolan i samarbete med företagen

– Hitta former för att skapa samarbete och kunskap mellan skola och näringsliv

– Fokusera på småföretagen och anpassa regelverk, handläggningstider och avgifter till dessa.

– Fler företagsbesök

Vi har drygt 1500 företag i kommunen som har ca 15000 invånare, med andra ord en företagsam kommun. Det är många småföretag, många soloföretag. För mig är alla lika viktiga, alla företag är en inkomst till kommunen och än viktigare – minst ett jobb!. Är vi nöjda så? Nej man kan aldrig sätta sig nöjd och säga att det är bra nu. Då är man slut, det vet ju ni som är entreprenörer! Hur får vi fler företag att etablera sig i kommunen då? Marknadsföring, marknadsföring. Ett alltid användbart grepp som man som kommun också ska använda sig av. Information om lediga lokaler och ledig mark, förbättra infrastruktur, bygga ut bredband och förbättra kollektivtrafik.

Då vi i Skurups kommun har många småföretag så är det viktigt att vi gör det möjligt för fler små aktörer att samverka vid offentliga upphandlingar, vi vill att man ska göra det möjligt till upphandling i mindre partier, vi vill att miljö, antibiotikafri mat och de svenska djurskyddslagarna ska var styrmedel. Då gynnar vi de lokala och svenska producenterna vilket ger hållbara företag och fler jobb.

Kommunen har en stro grupp ungdomar, många är arbetslösa och många studerar. Hur kan vi främja kompetensförsörjningen samtidigt som vi skapar jobb till de unga? Nationellt har Centerpartiet förslag som vi gärna applicerar i kommunen.

– Konkurensutsätt arbetsförmedlingen och införa en jobbfixarpeng där den arbetslöse själv väljer ideell, privat eller facklig förmedlare som får merparten av jobbfixarpengen när den jobbsökande är varaktig i jobb

– Bredda yrkesintruduktionsanställningarna, YA-jobben till unga, till att också inkludera i fösta hand långtidsarbetslösa, men också nyanlända och mindre företag utan kollektivavtal.

– Inför lärlingslön och satsa på lärlingsutbildningar med stark koppling mellan det lokala näringslivet och skolan.

– Fortsätt att utveckla systemet med studentmedarbetare för att ge studenter relevanta arbetslivserfarenheter redan under studietiden.

– Skapa en trygg flexibilitet på arbetsmarknaden med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens. 2-undantaget i LAS är viktigt för småföretagens kompetensförsörjning

– Sänka arbetsgivaravgift för unga under 23 år för att sänka trösklar till första jobbet. Att hamna i utanförskap det första man gör när man tar studenten är förödande – ungdomar behöver få en riktig lön från ett riktigt jobb.

– Besöksnäringen är av stor betydelse i kommunen och bedrivs ofta som säsongsverksamheter där många unga får sitt första jobb, sommarjobb och helgjobb – viktigt är då att behålla ungdomsarbetsgivaravgifter och rättvis moms på mat.

– Starta-eget-bidrag ska erbjudas även om du inte är arbetslös

– Ta bort åldersgränsen för starta eget bidrag. (idag 25 år)

Centerpartiet går till val på att fortsätta minska kostnaderna för jobbskaparna. Vi vill se att krånglet ska minska, ingen företagare ska vakna mitt i natten med magont för att man inte vet om man gör rätt eller fel. Det ska vara tryggare att driva företag, enklare att finansiera sin nya affärsidé, och lättare att få sitt entreprenörskap att gro.

För detta så vill Centerpartiet:

– Införa ett högkostnadsskydd för företagens sjuklöner så att kostnaderna för framför allt de små jobbskaparna minskar.

– Förenkla generationsväxlingen i mindre företag, det ska inte vara mer kostsamt att växla över företaget till barnen än till en utomstående.

– Att kommunen sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.

– Korta tiden för att starta aktiebolag.

– Göra det billigare att starta aktiebolag.

– Öka tryggheten vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet så att alla företagare som är med och betalar för välfärden också får rätt att använda den.

– Fortsätta samarbete för att utveckla nyföretagandet.

– Erbjuda tillväxtrådgivning, Starta Tillväxt Skurup för att erbjuda tillväxtrådgivning med sponsorer och samarbetspartners.

– Förbättra introduktionen till företagarnätverk.

– De som startar företag i skola, vård och omsorg är till största delen kvinnor och därför är det viktigt att vinst i dessa företag tillåts. Detta är även en viktigt jämställdhetsfråga då kvinnor i denna sektor annars bara erbjuds en arbetsgivare, den offentliga.

– Införa Landsbygsstödet – service på landet, mackar, butiker och skolor – lantbrukaren kan vara kvar, det skapar ringar på vattnet för hantverkare t ex

– Kostnader för bonden har sänkts bland annat genom lägre arbetsgivaravgifter, sänkta slakteriavgifter och slopandet av skatten på handelsgödsel – för att öka konkurrenskraften mot utländska varor

– Ingen skattechock i form av höjda bensinskatter och dieselskatter

– Fortsatt satsning på Matlandet som hittills skapat fler livsmedelsföretag och småskaliga slakterier

-Tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin för att utveckla landsbygdsturismen. Centerförslag finns på att göra detta på försök i 3 län, däribland Skåne.

Vi får aldrig glömma att företagen är grunden för att jobb skapas och därigenom skattemedel som ska fördelas till vår välfärd. Centerpartiet är det parti som vill skapa förutsättningar för att företag ska växa, investera och skapa jobb.

Jag har drivit företag i 20 år, småföretag både som enbart familjeföretag men också under många år med anställda, fast anställda, säsongsanställda och timanställda, jag har även jobbat som företagsrådgivare för nyföretagare i 2 år. Vill du se en företagare i politiken som gör verklighetsförankrade beslut?

Då ska du rösta på Centerpartiet och kryssa en småföretagare, Jeanette Bohman! Glöm inte krysset 🙂

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s