Otrygga företag kan inte skapa högre sysselsättning

Fredagen den 26 juni går vi in i bubblan, arbetsbubblan. Vi kommer ut någon gång i slutet på augusti, bleka, trötta och förhoppningsvis nöjda efter en bra säsong. Ett 60-dagarspass med 15-timmarsdagar, något som är vardag för en småföretagare. Säsong 13 som ägare av en 300-årig gästgivaregård har verkligen varit en berg- och dalbana, inte minst när det gäller vilka förutsättningar man ska förhålla sig till. Det gäller att upprätthålla sin envisa entreprenörsanda och vara uppfinnare på sin egen gård.

Vi är på väg in i en avtalsrörelse och redan nu skallar kraven på att de otrygga anställningarna ska bort, taket på A-kassan ska höjas, och skatterna på jobb och företag når en nivå som är förödande. Naturligtvis vill ingen leva i otrygghet, vi vill alla kunna ha någon slags ekonomisk täckning för våra utgifter även då vi inte har jobbinkomst, men alla reformer man skallar om handlar om de anställda i vårt samhälle, det är så allting är uppbyggt en gång i tiden, och så fortsätter det.

En tillvaro som småföretagare innebär inte sällan att jobba för två, eller fler då man ofta får kliva in och göra jobbet själv när någon blir sjuk. Om du själv blir långvarigt sjuk och behöver ta det lugnt får du väga detta mot både privat inkomstbortfall som företagets verksamhet. Vikarie för dina många arbetstimmar till marknadsmässig lön är inte att tänka på. Då småföretagaren ofta har en lön som ligger långt under de anställdas kollektivavtal så blir även sjukpenningen därefter samtidigt som verksamheten riskerar att tappa farten. En enorm otrygghet.

I min bransch, hotell- och restaurangbranschen jobbar vi med säsonger. Inte minst alla vi som driver verksamhet på landsbygden. En högsäsong då vi ska tjäna ihop pengar för att överleva lågsäsong.Att som företagare bli sjuk under högsäsong kan verkligen vara förödande för verksamheten. Kniven på strupen med andra ord för det är ju inte så att du som småföretagare kan stämpla de dagar som företaget inte har några inkomster, vilket är grunden för att företaget ska betala ut lön. Nu skallar ropen om att visstidsanställningar ska bort, det är otryggt. Ja, kanske det, men nödvändigt för att vår bransch överhuvudtaget ska finnas. Som småföretagare i vår bransch bestäms ditt liv och din verksamhet utifrån så många yttre faktorer såsom väder, valutor, konjunkturer, turistströmmar och inte minst skatter, avgifter och tillstånd. Det svänger, kraftigt, från månad till månad, från vecka till vecka, från den ena dagen till den andra. Då är det nödvändigt att också ha en flexibel personalstab. För det är väl inte så att alla ni som har semester i juli vill byta till januari, eller ni som äter lunch kl 12 vill äta kl 15 för att vi skulle få ett jämt flöde av gäster hela året dygnet runt? Nej, ni vill ha er trygghet.

Som småföretagare med en hotell- och restaurangrörelse så känner du av varje svängning i omsättning men det är inte det som räknas egentligen utan det är bara ett mått. Ett annat ännu viktigare mått är vad siffran längst ned säger efter att kostnaderna dragits av. Den sk vinsten eller förlusten. Politikers dribblande med momsen, arbetsgivaravgifter, bolagskatter, tillståndsavgifter, energiskatter ger direkta effekter både till viljan, modet och inte minst möjligheten att skapa tillväxt och jobb. Svängningar och otrygghet som detta skapar skulle ingen anställd i vårt land acceptera, men när det drabbar småföretagen så skiter man fullständigt i det från regeringens håll. Vi är inte viktiga. Att hävda att det är fel på affärsidén, som många vänsteranhängare hävdar när en småföretagare har synpunkter på den jobbdödande politiken, är tunna argument då i sådana fall större delen av restaurangbranschen, handeln och inte minst samtliga landsbygdsföretagare skulle drivas med felaktig affärsidé. Men så är ju inte naturligtvis inte fallet, företagarna är inget kollektiv med samma förutsättningar utan istället envisa entreprenörer som vill förverkliga idéer, skapa tillväxt och jobb till sig själv och till andra. Se det istället.

Regeringens vilja att stänga ute småföretagen är synnerligen uppenbar inte minst när det gäller upphandlingsprocesser. På flera ställen kräver man nu kollektivavtal för att få delta i en upphandling. Många småföretag har inte det då det kan röra sig om familjeföretag. De blir alltså utestängda även om man skulle tänka sig att flera småföretag går ihop om en upphandling. Senaste nytt är att man ska anställa en långtidsarbetslös eller erbjuda praktik. En restaurang som vill vara med i en upphandling faller då direkt eftersom det inte är tillåtet att ha praktikanter under vissa förutbestämda tider som facket bestämt. Hur får vi ihop det här då? Och bara för att man upphandlar betyder väl inte att man behöver mer personal? Och vart tog företagets rätt att bestämma vem man vill anställa och med vilken kompetens vägen? Några exempel på okunskap som skapar både omöjliga förutsättningar och stor otrygghet hos småföretagaren.

Jag har ställt frågorna till flera av regeringens och socialdemokraternas politiker på twitter. men de svarar ALDRIG när man kommer till frågan om hur deras politik främjar småföretagens tillväxt och jobbskapande. ALDRIG ett svar på den frågan. Det måste ju betyda att regeringen anser att 4 av 5 jobb är totalt oviktiga i vårt land och bättre är att gömma arbetslösheten i statliga åtgärder än att skapa förutsättningar för småföretagen att skapa fler jobb och öka sysselsättningen.

Politiker i Sveriges regering, våga släppa kontorssolen och debattpodiet och ta möjligheten i kragen för att ta er ut i verkligheten bland småföretagarna under era semestrar för så länge ni inte förstår vad som skapar jobb i ett småföretag så kommer ni att fortsätta fatta förödande beslut för jobben och tillväxten. Så länge som politikens beslut enbart handlar om anställda, industri och ams-åtgärder så kommer inte sysselsättningen i Sverige att öka! Så länge som företagaren och dess verksamhet svävar i otrygghet med ständigt nya förödande beslut så kan ingen planera för tillväxt och jobb, det gynnar ingen.

5 tankar på “Otrygga företag kan inte skapa högre sysselsättning

 1. Där finns många problem kring småföretagande, problem som man måste ta tag i. Exempelvis det om ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom. Men tyvärr försvinner mina sympatier när företagare helt enkelt bara vill skjuta över denna otrygghet till de ”anställda” istället, och ännu mer när man skriver rena lögner.

  1. Inget etablerat parti vill ta bort möjligheten till visstidsanställning. Däremot vill man ta bort möjligheten till att stapla visstid på visstid på visstid på visstid… Personer som kanske jobbar hela tiden men som inte har en trygg anställning får det svårt på bostadsmarknaden. De kan inte heller planera långsiktigt och det finns en risk med att hävda sina rättigheter på arbetsplatsen för då riskerar de sin anställning. Samtidigt har AVA (allmän visstidsanställning) satts i system av allt för många arbetsgivare. Företag som tänker på sig själv och sin ekonomi, men den tryggheten som du vurmar för att företagaren ska ha den får inte den ”anställde”!

  2. Självklart kommer ingen företagare tvingas att ta emot praktikanter om facket är emot det! Dagens regering söker samarbeten med facken, inte konfrontation.

  3. Det är fortsatt företagarens rätt att bestämma vem man vill ha anställd. Men det handlar om förutsägbara regler. Om alla företag konkurrerar efter samma spelregler är det väl rättvist? Vill man inte leva upp till det som krävs för att vara med i en upphandling är det väl upp till vart och ett av företagen? Eller ska politiken gå och gömma sig? Ska politiken inte ta ansvar? Det som händer nu är att det finns politiker som inte tycker att det är bra med att folk går arbetslösa i flera år i sträck och gör något åt det, är det fel? Marknaden har ju inte löst detta. Tvärt om har vi sett en ökning av långtidsarbetslöshet under de borgerliga åren som är av historiska mått i Sverige, men det var tydligen ok? Eller dessa ska in i arbete via lönedumpning? Eller långtidsarbetslöshet är ok för det är bara lata personer som får skylla sig själv?

  4. Ja, det är fullt rimligt att man ska ha kollektivavtal om man ska ha ett avtal med det gemensamma (stat/region/kommun)! Inte fasen ska oseriösa företag som inte konkurrerar på lika villkor ha fördel vid upphandling! Det är enkelt att göra ett hängavtal med facket.

  5. Och ja, marknadens principer gäller. Kan man som företagare inte bära sina kostnader med sina intäkter är man enligt marknadens principer oönskad. Det är knappast ett påhitt från vänster utan det är så marknadssystemet fungerar.
  Varför det är så, att företaget inte går runt, kan vara en annan sak. Det kan vara så att man har satt för låga priser, det kan vara så att det är överetablering (också kallat för konkurrens…) inom just den branschen vilket gör det svårt att höja priserna, det kan vara så att det som företaget erbjudet inte är särskilt eftertraktat (går inte företaget runt, landsbygd eller ej, är det knappast statens uppgift att subventionera företagaren), det kan vara så att folk som är anställda tjänar för lite och har inte råd med det som erbjuds även om intresset finns, det kan vara så att folk inte unnar sig det som erbjuds för de har osäkra anställningar och sparar istället för spenderar, det kan vara att storföretagen och koncernerna har orättvisa fördelar jämfört med små och mellanstora företag eller det kan vara något annat alternativt en kombination av orsaker.

  Och det gick ju så mycket bättre med en borgerlig regering (där du uppenbart har din politiska hemvist). Arbetslösheten högre än 2006 och Sverige sämre rustat än på länge, gällande infrastruktur (som är extremt eftersatt), gällande utbildning (en befolkning som knappast är rustad till att ta nya jobb när man satsade på bevaring och bestraffning istället för på utbildning för arbetslösa), gällande arbetslöshet (historiskt höga siffror av långtidsarbetslösa), gällande småföretagande (det är de stora drakarna med mycket kapital som håvat in vinsterna medan småföretagarna knappast fått större trygghet eller bättre villkor hos bankerna som fortsätter plocka ut extrema vinster varje år), och så vidare…

  • Hej Mathias,
   Tack för din kommentar!
   Du skriver dock precis det som många av oss småföretagare upplever – misstänksamhet och förutfattade meningar om att vi missburkar anställdas villkor och lever gott på deras jobb, att vi går ut med lögner för att gynna våra egna företag.

   HRF uppmanar till att tillsvidareanställning ska vara en norm. Hur ska branschen med dess säsongsvariationer lösa det samtidigt som politiken ändrar våra förutsättningar med mycket korta varsel. Det är detta jag menar med otrygga företag då förutsättningar, lagar och regler ändras med mycket kort varsel samtidigt som man kräver att vi ska tillsvidareanställa och ge människor en tryggare tillvaro. Det går inte ihop.

   Vänsterpatiet t ex menar att allmän visstid är omotiverad och nämner speciellt hotell- och restaurangnäring. Vi har ju under den nya regeringens tid sett att V har ett mycket stort inflytande i regeringens politik så det är fullständigt nödvändigt att frågan lyfts i ett småföretagarperspektiv. I vår bransch är inte visstid omotiverad, det är en förutsättning för att branschen med säsongssvängningar ska kunna fungera.

   Vår bransch har inga lagervaror som kan portioneras ut jämt fördelat under dagen, veckan, månaden och året, vi ska levera när kunden är på plats därför är en flexibilitet nödvändig. För du är väl inte heller så intresserad av att ha din 5 veckors semester kvoterad till januari och lunchen till kl 15 för att branscher som turism, restaurang och handel ska ha ett jämnare flöde? Jag ser också att det finns en hel del människor, ffa unga som vill ha en flexibilitet, dock ska nämnas att i genomsnitt går 280 000 visstidsanställda över till en tillsvidareanställning – varje år!

   ”Genom att kräva att företag som vill ha kontrakt med statliga myndigheter och verk måste anställa eller erbjuda praktikplats åt ett visst antal långtidsarbetslösa, hoppas regeringen få fler i arbete” Citat från intervju med Shekarabi i SVT
   Du menar att företag som inte kan förhålla sig till detta ska avstå att lägga anbud på upphandling – jag menar att detta är ett effektivt sätt att stänga ute både branscher och småföretag. Besöksnäringen som räknas behöva 50 000 fler medarbetar inom en snar framtid är en stor arbetsgivare både till unga som får sitt första jobb, men även till människor som kommer från andra länder. När arbetsförmedlingen går ut och bönar och ber efter praktikplatser på träffar med näringslivet så förvånar det mig fortfarande att man inte ser möjligheterna i vår bransch, istället sätter man gränser så att det är omöjligt under den period som vi har verksamheterna igång. Hur kul och lärorikt är det att göra praktik när företaget har lågsäsong, dvs inget att göra eller t o m stängt? Praktik ska väl förhoppningsvis innebära att man lär sig något! Detta grundar sig också på förutfattade meningar om att alla arbetsgivare utnyttjar praktikanter, vilket ju är långt ifrån sant. Så i fallet praktikplats handlar det inte om vilja utan regler som satts utifrån de förutfattade meningarna. Att kräva kollektivavtal är som jag skrev också ett effektivt sätt att stänga ute de minsta företagen. Du menar väl inte på allvar att ett familjeföretag eller soloföretag ska tvingas till kollektivavtal/hängavtal för sig själva för att delta i en upphandling??? Ett kollektivavtal är inte per automatik en märkning av hur seriöst företaget är, det finns många småföretag som är seriösa utan kollektivavtal och det finns andra sätt att bedöma ett företag. Prova allabolag.se så får du fram de senaste fem årens siffror, kolla med skatteverket att skatterna är betalda som de ska. Hur svårt kan det vara?

   Du menar även att om företagen inte kan bära sina kostnader så är de oönskade. Men menar du då att alla företag ska kunna bära vilka kostnader som helst? Hur höga skatter och avgifter som helst? Lägre skatter är knappast en subvention, det är att skapa bättre förutsättningar för småföretagen att anställa till lägre kostnad. Sveriges invånare har fått mer i plånboken i och med jobbskatteavdraget, glöm inte det. Vänd på det hela – om en offentlig verksamhet inte kan bära sina kostnader, ska de inte heller få finnas? Inser du inte att det finns yttre faktorer såsom skatter, avgifter och regler som påverkar en verksamhets lönsamhet?

   Med mitt blogginlägg, som så många andra av mina inlägg, vill jag synliggöra och ge kunskap småföretagarens vardag och verklighet. Varför ska inte småföretagaren få ställa krav om ökad trygghet för sig själv och sin verksamhet? Varför ska vi bara ”skylla oss själva” för att vi skapar företag av våra idéer, jobb till oss själva och andra? Om inte företagaren och dess företag kan få större trygghet så kan inte vi heller erbjuda någon större trygghet till våra anställda. Om du tror att de anställdas trygghet skulle bli sämre för att att småföretagarens trygghet blir bättre så skulle jag rekommendera även dig att ta dig ut i verkligheten bland småföretagarna, som också är människor av kött och blod, med familjer och räkningar att betala.

   • Jag vill börja be dig sluta med att skapa halmdockor (kolla wikipedia), bemöt det jag faktiskt skriver och inte det du tolkar!

    1. Jag har inte påstått att alla företag ”missburkar anställdas villkor”, och jag skrev inte ens att det var småföretag. ”allt för många arbetsgivare” (och det betyder inte ens att det skulle vara en majoritet) var vad jag skrev och så är det. Och det kanske främst är stora kedjor som sysslar med detta, men stora koncerner och småföretagare har samma rättsliga skyldigheter. Att langa över riskerna på de anställda för att småföretagarna ska ha det tryggare är egoistiskt. Däremot skulle en lösning kanske kunna vara att det ska vara olika regelverk beroende på hur stort ett företag är. Gällande möjligheter till lån, förenklade regelverk och kanske rent av skatter. Kapitalismen är förödande för småföretag!

    2. HRF, V och även S driver på om en tillsvidarenorm, ja! Men det betyder att om Kalle jobbar hos dig vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år så ska han ha en tillsvidareanställning och inte hoppa runt på visstidsanställningar. Däremot är det självklart att vid arbetstoppar, t.ex. säsongsarbete, ska folk kunna anställas på visstid. Detta vet du! Så antingen påstår du något för att skapa en opinion på falska grunder eller så är du väldigt dåligt insatt, vilket skulle vara sorgligt med ditt CV…

    3. Vad vill du ha sagt angående jobb/praktik vid upphandling. Du skriver praktiskt taget att din bransch gärna vill ha praktikanter men det är Af (som är en myndighet och inte regeringen) som säger nej. Då borde du vara glad över regeringens besked, eller?
    Dessutom är det en sak med ett regelverk och en annan med realiteten. Om ett enmansföretag vill vara med vid ett anbudsförfarande är det garanterat inte samma krav på denne som när ett stort byggbolag deltar. Likadant kommer man att lyssna på facken. Om det inte är rimligt/tillåtet att ha praktikanter eller folk utan yrkeskompetens i branschen kommer dessa krav försvinna i dessa fall. Och ett företag som inte är i behov av att anställa om det vinner en upphandling kan det kanske i alla fall ta emot någon/ra praktikanter, eller det är orimligt? Du föreslår ju själv på din blogg, och i ditt svar gällande din bransch, att praktik är bra och praktikanter är önskade.
    Det regeringen helt enkelt tar ansvar för, till skillnad för den tidigare, är att om företag vid göra affärer med det gemensamma (kommun/region/stat) måste man också erbjuda ett, i dagsläget, nödvändigt mervärde. Alltså vara samhällsnyttiga även när det gäller att få stopp på långtidsarbetslösheten och ge unga en chans att komma in i arbetslivet.

    4. Ja, det är rimligt att kräva kollektivavtal för att kunna lägga anbud vid upphandling. Tittar man generellt utnyttjar företag utan kollektivavtal sin personal i högre grad än de med. Även om lönen är densamma, eller för den delen bättre, handlar det dessutom om övriga rättigheter, pengar som avsätts till pension och andra försäkringar för den anställde, arbetsmiljö mm. Nej, det är inte per automatik en kvalitetsmärkning, men man får direkt bort många oseriösa aktörer!
    Och ska man vid en upphandling göra ett detektivjobb och göra ytterligare kontroller av alla som lagt ett anbud kring de frågor som ett kollektivavtal täcker blir det än dyrare, än omständligare och än mer byråkratiskt och tar än längre tid än idag.
    Vill man vara med i leken får man leken tåla. Men att skriva ett hängavtal som ensamföretagare kan dessutom också vara en fördel, t.ex. gällande pension och försäkringar för sin egen del.

    5. Det är inte jag som säger det, det är marknadsprinciperna. Läs vad jag skriver och hitta inte på. Och ett företag vill sälja en vara som ingen vill köpa, ska det företaget finnas kvar då? Till vilket pris som helst? Om inte, då erkänner du marknadens principer…
    Och som jag också skrev, varför ett företag inte går runt kan bero på olika orsaker. T.ex. höga skatter och avgifter. Men så länge alla som konkurrerar har samma utgifter är det i alla fall rättvist i konkurrensen och de som överlever har en hållbar affärsplan där läge, pris, upplevelse, mervärde, effektivitet o.s.v. gör att omsättningen är tillräckligt hög. De som har för låg omsättning blir utkonkurrerade. Konstigt att du med din gedigna erfarenhet inte känner till och erkänner dessa faktorer…
    Men, om en hel bransch slås ut eller är på väg att göra så, då kan det vara värt att diskutera varför. Att filmuthyrning idag är svårare att vara lönsam inom är inte särskilt konstigt, det har ju att göra med teknikutvecklingen. Men det skulle kunna vara så att branschen har för höga avgifter som kan vara avgörande. Men det krävs en seriös analys innan man kan avgöra det.
    Att dra in offentlig sektor är fullständigt oseriöst. De flesta offentliga verksamheterna SKA gå minus, det handlar ju om samhällsservice, en service som betalas via skatt. När du snackar om sänkta skatter pratar du om just att ta pengar från det offentliga. Du vill, för att du ska kunna anställa fler, att vi ska anställa färre på sjukhuset, på förskolan och inom äldreomsorgen – för det är ju så matematiken ser ut. Ja, en som går från arbetslös till anställd går, med borgerlig retorik, från ”tärande” till ”närande”. Men det har bevisats att priset på arbete är inte avgörande för den samlade arbetslösheten. Om inte annat har vi sett det sedan 2006. Fler arbetslösa idag trots kraftigt sänkta skatter, minskade löneökningar och stora subventioner.

    6. Att du vill synliggöra småföretagares verklighet har jag sympati för och stöttar. Men du kan börja med att sluta ställa småföretagare mot anställda och sakligt förhålla dig till verkligheten istället för att svartmåla all ”vänsterpolitik”, i alla fall om du ska uppfattas som seriös bland fler än det ”blåa” kollektivet. Och jag tycker definitivt att vi måste hitta sätt att skapa större trygghet för småföretagare, såsom a-kassa och sjukersättning mm på en vettig nivå. Förenklat regelverk och fördelar gentemot storföretag och koncerner är jag också för.
    Men man måste också ha insikten att bara för man driver ett företag är det ingen rättighet att gå i vinst och det är inte per automatik samhällets, skatter/avgifter/regler eller anställdas villkor/fackets fel om det inte går bra för företaget. Om företag konkurrerar på lika villkor och en del klarar sig men man själv inte gör det, då kan det faktiskt vara så att marknaden inte är stor nog för dem alla och just du har dragit nitlotten.

   • Mathias, jag är ledsen men din retorik vittnar om stor okunskap om vad som skapar jobb och tillväxt i småföretagen. Jag undrar om du själv varit småföretagare med anställda? Själv har jag jobbat både kommunalt, i landstinget, statligt och privat men de senaste 22 åren som företagare i olika branscher, så min insikt om läget är nog ganska stor.
    Jag har min fulla rätt att ha åsikter om den vänsterpolitik som förs av regeringen, framförallt när den politiken inte på något sätt skapar bättre förutsättningar för att småföretag ska fortsätta anställa och skapa tillväxt. Att alliansens politk gjorde det möjligt för 300 000 fler personer att komma i arbete trots en av de största globala lågkonjunkturerna vi haft, det döljer vänsterpolitiken så klart. Det finns väl ingen som är nöjd med att det i samhället finns människor i arbetslöshet och utanförskap men den som tror att det är något man löser genom att göra det svårare och dyrare att anställa genom högre skatter och tuffare anställningsvillkor tror fel. För varför skulle småföretagen anställa fler då? VAD i denna regerings politik finns det något som främjar småföretagens vilja att växa och anställa? Lagar och regler som gäller företag skapas utifrån storföretagens förutsättningar och de få företag som missköter sig, sen ska småföretagen anpassa sig till detta. Det blir en stor obalans. Tänk om anställningslagar skulle skapas utifrån de få som missköter sig? Nej, de är skapta utifrån att alla sköter sig. Vilket inte är en sanning och ett småföretag som gör en ”felrekrytering” kan riskera hela sitt företag.
    Som småföretagare med anställda, och kollektivavtal, värnar jag de som jobbar hos oss, men att erbjuda annat än visstid, säsong eller timanställning är otänkbart med en säsongsrörelse ute på landet, varför skulle jag då inte, liksom jag vet många andra vittnar om, bli orolig med den vänsterpolitik utan småföretagarfokus som förs? Vi har trots allt satsat allt vi äger och lite mer därtill, dygnets alla timmar under många år och nu drar man bort reformer som gjort det möjligt att börja bygga en mer lönsam verksamhet. Det är jobbskapardödande politik, företagardödande politik. Det gynnar ingen.

    För övrigt så har jag nog svarat på dina frågor om du läser ordentligt.

 2. Jeanette, bra svar till denne Mathias – skulle vara intressant att veta om det är en av socialistsidan betald megafon. Den mycket mångordiga retoriken pekar i alla fall i den röda riktningen med dess vurm för planhushållning och företagarförakt.
  Hans syn på företagandets förutsättningar, och vad som skapar tillväxt och trygga jobb, vittnar om en högst verklighetsfrånvänd och ideologiskt förblindad person som vägrar se att vi under åtta år hade en regering som trots en kraftig lågkonjunktur lyckades skapa förutsättningar för fler i arbete. Högre skatteintäkter till den offentliga sektorn samtidigt som låg- och medelinkomsttagarna fått behålla mer av sin surt förvärvade lön. Den materiella fattigdomen halverades dessutom under denna tid från drygt två procent till lite över en procent, samtidigt som vi tagit emot många fler nya människor på flykt på grund av alla hemska krig.
  Så fortsätt skriva och kämpa på i väntan på Alliansens återkomst i regeringsställning för ett sunt Sverige där enskilda individers framtidstro och kreativitet tillåts spira.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s