Så här tycker jag

Samhället vi lever i liknar ett ekosystem. Allt hänger ihop och är beroende av varandra. Företag skapar jobb – jobben generar skatter – skatterna går till välfärden. Det är så viktigt att företagen, framförallt de små ges större möjligheter att verka, växa och anställa, det är liksom grunden för att ekosystemet i samhället ska fungera. Men det finns många frågor som kräver förändring och förbättring, men den dan man säger att allt är bra som det är, då ska man ägna sig åt annat.

Frågor som berör och engagerar mig är framförallt trygghetsfrågor för företagen, lagar o regler som styr företagen, besöksnäringen, ungdomar och jobb, integration, landsbygden, jämställdhet

Och mer om detta finns nog i mina blogginlägg!