Aftonbladets egna tolkning smutskastar en hel bransch

Häromdagen tittade jag på ett inslag på Aftonbladet TV som hade rubriken ”Här är fusket under krogarnas Happy Hour”.

http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/konsumentdrevet/article44077.ab

Eftersom jag är i branschen själv men inte så insatt i just fenomenet Happy Hour då vi inte har den typen av verksamhet så blev jag lite nyfiken. Så jag tittar och lyssnar med intresse. I programmet påstås att krogarna bryter mot lagen eftersom man inte rabatterar mat till Happy Hour. Stockholms alkoholhandläggare Carin Cutlip intervjuas i inslaget och hon läser innantill från paragraf 8:21 vad som gäller. Följande läser hon: ”Prissänkning på alkoholdrycker under en viss tid på dagen, sk Happy Hour bör även omfatta mat och lättdrycker”. Nu blir jag ännu mer nyfiken och googlar vad som gäller, för observera att hon läser ”bör”….inte skall. Jag tycker det finns en klar skillnad.

Jag hittar allehanda olika formuleringar av Happy Hour som finns hos olika kommuner som t ex:

Haninge

En tillåten rabattering är så kallad ”happy hour”, vilket innebär att man tillfälligt sänker priset på hela sortimentet, både mat och dryck (alkoholdrycker och alkoholfria drycker). Att enbart rabattera alkoholdrycker är däremot inte tillåtet.

Halmstad

Vill du sälja alkoholdrycker till lägre pris än det ordinarie kan du erbjuda ”happy hour” eller ”after work”-priser, men då ska erbjudandet även gälla lättdrycker och minst några maträtter    

Ekerö

Däremot är det tillåtet med ”happy hour”, då man tillfälligt sänker priset på hela eller delar av sortimentet, både mat och dryck. Att enbart rabattera alkoholdrycker är inte tillåtet. Priset på alla alkoholsvagare/alkoholfria drycker måste sänkas i motsvarande mån.

Kristianstad

Du kan ha rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. happy hour eller after work om de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

Tierp

Det är däremot tillåtet med prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, så kallad happy hour. Då ska även priset på mat och lättdrycker sänkas i samma procentsats.

Helsingborg

Det är tillåtet att ha happy-hour försäljning ett par timmar under dygnet.
Det är inte tillåtet enligt alkohollagen att sälja två öl till priset av en.
Happy-hour-priserna ska också gälla alkoholfria drycker och en viss del av maten.

Här finns alltså både formuleringar som ”ska”, ”viss del av maten”, ”omfatta mat”, ”hela eller delar av sortimentet”.

Alltså ännu mer förvirrande då det verkar vara så att kommuner har olika tolkning av samma lag. Något som förvånar mig väldigt lite då jag under våra 12 år som krögare upplevt en stor variation av godtyckliga inspektioner och inspektörer.

Men, Folkhälsomyndigheten måste ju ändå vara den som vet så jag kollar deras hemsida och hittar följande:

Krögare som vill sälja alkoholdrycker under en viss tid på dagen till ett lägre pris kan erbjuda så kallad happy hour, men ett sådant erbjudande bör gälla hela sortimentet. Lättdrycker och mat bör med andra ord rabatteras lika mycket som alkoholdryckerna

För mig är ordet bör en rekommendation och inte ett tvingande ord, med andra ord så rekommenderar Folkhälsoinstitutet att man rabatterar hela sortimentet. Så vad ovanstående TV-inslag egentligen skulle handla om är Aftonbladets eget dåliga granskande journalistik och kommunernas godtyckliga tolkningar av lagen som gör det omöjligt för krögarna att veta om de gör rätt eller fel. Krögarna har i min mening inte gjort något som helst olagligt om man tolkar ordet bör som enbart en rekommendation.

Det här är tröttsamt, fult och ska uppmärksammas, att media smutskastar en hel bransch för att de själva inte kan göra sin hemläxa och ett bra journalistjobb utan enbart vill skapa säljande sensationsrubriker. Det är även skrämmande att myndighetspersoner gör uttalanden som spär på denna smutskastning för att de tolkar lagen godtyckligt. 

Sveriges småföretagare, inte minst krögarna, har en gedigen lista av lagar och regler som ska följas. Till punkt och pricka. Om inte så ryker tillstånd samt böter och vite påförs och företagen hängs ut i media. När inte ens myndigheten kan tolka sin egen regel rätt, hur ska vi då kunna förvänta oss att landets företagare ska kunna följa alla regler?

 

Om Konsten att bli bättre

Förra veckan anlitades jag som sakkunnig företagare och talare när Svenskt Näringsliv hade samlat kommunala tjänstemän och politiker från runt 75 kommuner i Sverige. Ämnet var ”Konsten att bli bättre”, en inspirationsdag för att hitta verktygen till att skapa ett bättre företagsklimat. http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/inspirationsdagar-om-konsten-att-bli-battre_207442.html

Sverige sjuder av företagsamma människor och företagsamhet, vi har över 1 miljon företag i Sverige och ca 95% av dessa är enmans- eller microföretag. Att jobba ensam eller i ett litet företag kräver oerhört mycket kunskap av företagsägaren då man faktiskt är alla avdelningar själv. Man är inköp, personal, ekonomi, marknad och inte minst operativ på golvet för att själva affären ska gå igenom. Då är det av stor betydelse om företagsklimatet där du bor är riktigt varmt och gosigt 🙂

Mitt budskap den här dagen var bl a att berätta hur viktigt det är att visa ödmjukhet inför företagens pengar. Som kommun jobbar du med stora budgetar och stora summor pengar så det kanske är lätt att bli sifferblind men 5000 kr kan vara väldigt mycket nettopengar för ett litet företag, det kan vara skillnaden på vinst eller förlust vid årets slut.

Jag citerade Annika Malmbergs boktitel ”Ta skit och gör det till guld” och då menar jag att om mina kunder inte berättar vad vi kan bli bättre på så vet jag aldrig vad jag skall förbättra men det innebär också att jag bör lyssna på mina kunder. Jag kan inte servera mat som de inte tycker om eller har efterfrågat. Jag anser att företagen är kommunens kunder och då gäller samma sak även i de rollerna. Lyssna på kunden och skapa en dialog.

Jag efterlyste även en långsiktighet i de politiska besluten. Idag har vi 4 år, sen vet vi inte hur läget blir. Jag vet t ex inte om restaurangmomsen ska höjas eller arbetsgivaravgiften för unga 3-dubblas efter valet, det gör att våra intentioner att växa stannar av p g a av osäkerhet.

Inte minst efterlyste jag även ett regelverk som gör det svårare att göra egna tolkningar av lagen för våra kära inspektörer. Jag vet ju aldrig om vi gör rätt eller fel eftersom varje ny inspektör har sin egen tolkning och varje gång är det nya saker som ska åtgärdas i företaget och nya avgifter som debiteras.

Under dagen fanns flera tillfällen att diskutera i grupper eller själv under lunchen och det som gör mig positivt överraskad är att jag fann att det fanns en stor vilja till att skapa en förändring, en stor vilja till att lära sig konsten att bli bättre bland såväl tjänstemännen som politikerna. För om man säger att man är klar med förbättringar, att man inte kan bli bättre – då är man slut!